De Nieuwe Tuinderij

De Nieuwe Tuinderij is een knusse woon- en leefomgeving in het dorp Zuidoostbeemster.

Langs het Zuiderpad, het Middenpad en het Noorderpad komt lintbebouwing zoals we die kennen in Zuidoostbeemster. Herkenbare vrijstaande woningen met steile met pannen gedekte kappen. Het plan voorziet in de uitgifte van kavels langs de linten. In de ruimten achter deze linten, de buurten, komen ruim opgezette woningen in een tijdloze maar stijlvolle architectuur. Deze opzet sluit aan bij de bestaande buurten van Zuidoostbeemster.

Fotoimpressie

Laatste nieuws

01-02-2017

Het bestemmingsplan Appels en perenpad, fase 6 is door de raad vastgesteld. Tot eind januari 2017 kon degene die een zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Raad van State.

Helaas moeten we meedelen dat er beroep is ingediend. De Raad van State zal de beroepszaak binnen zes maanden behandelen en een uitspraak doen.

In maart 2017 volgt er verdere informatie met betrekking tot de verkoop van de woningen en kavels. 


30-01-2017

In opdracht van De Beemster Compagnie plaatst Haasnoot bruggen twee kavelontsluingsbruggen aan het Noorderpad.

De derde kavelontsluitingsbrug wordt later dit jaar gerealiseerd. 


disclaimer